اخذ ویزا آذربایجان

اخذ ویزای آذربایجان

international Guaranteed Fast service Official degree فرم درخواست تکمیل شده اسکن گذرنامه ( دارای اعتبار سه ماه با حداقل دو صفحه خالی) یک قطعه عکس رنگی 3.5 × 4.5 سانتی متر با زمینه ساده و روشن نامه رزرو یا تأیید هتل کپی از بلیط به آذربایجان شرط شماره 1: تحویل کلیه اسناد و مدارک متقاضی […]