امور حقوقی بین المللی

ارائه خدمات بورسیه تحصیلی : امروزه یکی از راه‌ها برای تأمین نیروی انسانی در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اعطای بورسیه تحصیلی است. تعداد متقاضیان تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات معتبر خارج از کشور در حال افزایش است و از طرفی، به دلیل افزایش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال، به تعداد علاقه‌مندان به بورسیه تحصیلی نیز اضافه شده […]