1652 امتیاز
5/5

آب و هوای روسیه چگونه است؟

امروز مورخ:

آب و هوای روسیه چگونه است؟

بیشتر منطقه کشور روسیه در منطقه معتدله است و برای زندگی محیط راحت و مناسبی است.

به نقل از سازمان هواشناسی روسیه:

در اثر گرمایش جهانی مناطق منجمد معروف روسیه امروزه کمیاب هستند.

در مقایسه با بسیاری از کشورهای غربی:

در مدت فصل زمستان، سیستم گرمایش مرکزی در تمام ساختمان ها و مکان های عمومی رروسیه روشن هستند. هم چنین در مدت ماه های سرد زمستانی بخاری ها در لوازم حمل و نقل عمومی این کشور نیز روشن خواهند بود.

توصیه به دانشجویان:

هنگامیکه در اتاق خوابگاه،کلاس درس، اتوبوس، کافی شاپ،یا سایر محل های عمومی باشید ،هرگز سردتان نخواهد شد. با اینحال همیشه پیشنهاد میشود لباس های گرم زمستانی و پاییزه را همراه داشته باشید.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: آب و هوای روسیه چگونه است؟
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: