فــــــــــرم پرداخت

5/5

از طریق این بخش میتوانید پرداخت ها و صورتحساب های خود را تسویه و ثبت نمایید ، پس از تکمیل فرم و پرداخت هزینه آن کارشناسان این مرکز ظرف مدت چند دقیقه با شما ارتباط خواهند گرفت و هماهنگی لازم را با شما انجام خواهند داد. 

با استفاده از فرم زیر میتوانید بصورت اینترنتی تا سقف مبلغ 100 میلیون تومان در هر تراکنش پرداخت نمایید.

سامانــــــــــــــه پرداختـــــــــــــــــــ
  • دقت نمایید ، اعداد با بصورت انگلیسی وارد شوند!
  • 0 تومان