1652 امتیاز
5/5

کلیسای جامع سنت باسیل روسیه

امروز مورخ:

کلیسای جامع سنت باسیل روسیه

احتمالا اولین عکسهایی که برای معرفی و تبلیغ گردشگری روسیه به چشمتان خورده است تصاویر این کلیسا در شهر مسکو هستند.

تاریخچه:

در سال1552 این کلیسا به دستور ایوان ساخته شد. این بنا بدلیل پیروزی در مقابل مغولها و پس گرفتن شهر قازان ساخته شده است.

نکته قابل تأمل:

در زمان حکمرانی دیکتاتور استالین دیدن این کلیسا ممنوع بوده. وی که از این با تا حدی بیزار بود حتی دستور تخریب آن را هم داده بود.

بر اساس اسناد تاریخی:

قدمت این کلیسا تا 450 سال تخمین زده شده است. نام پیشین ان کلیسا، کلیسای مریم مقدس بوده است. ساختمان این بنا از گنبدهای پیازی شکل رنگارنگ ساخته شده است  که ممکن است با دیدن آن به یاد قصرهای دیزنی هم بیفتید. رنگهای این بنا هم 200 سال قدمت دارند.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: کلیسای جامع سنت باسیل روسیه
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: