1652 امتیاز
5/5

حشاشین و سرزمین تحت سلطه یوآن

امروز مورخ:

حشاشین و سرزمین تحت سلطه یوآن

در مقاله قبلی تا آنجا گفتیم که هلاکوخان قلعه الموت را بدست می آورد. اکنون به ادامه مبحث میپردازیم.

پس از تصرف:

پس از آنکه قلعه الموت به دست مغولها افتاد، بازماندگان حشاشین دیگر نمیتوانستند به آن قلعه بازگردند پس یکدیگر را پیدا میکنند و در محلهای مخفی دیگری محافلی تشکیل میدهند تا بتوانند انتقام بگیرند.

بازمانده ها:

این بازمانده ها به محلهای دیگر تابعه امپراطوری مغول میروند و در آنجا با نقشه هایی برای براندازی، ترورها و خرابکاری هایی انجام میدهند.

حشاشین و سلسله یوآن:

عده ای از حشاشین به سرزمین تحت حکومت یوآن میروند و درآنجا برای مدتی ساکن میشوند و نقشه انتقام خود را دنبال میکنند چو به دنبال احیا و بازپس گیری چیزی بودند که مغولها از آنها گرفته بودند، حکومتشان!

آخرین خبرها:

عنوان خبر: حشاشین و سرزمین تحت سلطه یوآن
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: