1652 امتیاز
5/5

آتشنشانی در چین

امروز مورخ:

آتشنشانی در چین

آتشنشانی یکی از فوریتهای ضروری هر کشوری است و امروز به آتشنشانی در کشور چین میپردازیم.

غذاخوری در آتشنشانی چین:

در مراکز اتشنشانی در چین، همیشه ظروف کوچک شیر را پیدا میکنید چون آنها بخاطر دودهایی که ممکن است در حین کار استنشاق کنند و همچنین افزایش قدرت بدنی، باید شیر مصرف کنند. همچنین در غذاخوری ایستگاه های آتشنشانی میتوانید به راحتی چنگال و قاشق درخواست کنید بجای استفاده از چاپستیک. چون آنها نمیدانند چه زمانی ممکن است آزیر زده شود و اعزام شوند پس در سریعتری زمان ممکن باید غذا بخورند که اینکار با چاپستیک مقدور نیست.

استفاده از کواد کوپترها:

احتمالا در فیلمها استفاده از کواد کوپترهایی که دوربین حمل میکنند را به دفعات دیده باشید. این ابزار در بسیاری از کشورها عضو لاینفک ابزار تیمهای امداد و نجات است که در دانشگاه در مقطع لیسانس در رشته امداد و نجات، به دانشجویان آموزش داده میشود.

آموزش به مردم:

این مورد هم در کشورهای زیادی وجود دارد و اتفاق مثبتی است. چین هم به این امر اهمیت میدهد و حتی برای این آموزشها و همچنین نشان دادن سختی شغل آتشنشانی، محتواهایی برای آنها تولید کرده است از جمله فیلم و سریال.

سختی این شغل:

افرادی که در این شغل هستند بیشتر از حتی نیروی انتظامی و نیروی پزشکی در معرض آسیبها هستند چون تیم پیشروی گروه امداد و نجات، همیشه اتشنشانها هستند. گرچه کلمه آتشنشان تاکید بر بخش آتشنشانی دارد اما تمام آتشنشانهای سراسر جهان در واقع افراد امداد و نجات هستند! چون علاوه بر اطفا حریق، کارهایی از جمله آوار برداری، عملیات نجات در تصادفات و… را نیز انجام میدهند.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: آتشنشانی در چین
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: