1652 امتیاز
5/5

برف اول در شرق آسیا

امروز مورخ:

برف اول در شرق آسیا

برف اول نماد عشق است و آنها به این موضوع اهمیت میدهند!

زمان برف اول:

معمولا اواخر نوامبر تا نزدیک کریسمس ممکن است باشد اما زمان اصلی آن نزدیک به کریسمس است.

در کره کجاها برای برف اول مشهور است:

اگر در فیلمهایشان هم دیده باشید معمولا به برج نامسان میروند و از آنجا منظره را تماشا میکنند.

افسانه برف اول:

به عقیده شرق آسیا اگر شخصی را در هنگام بارش این برف ملاقات کنید، این شخص عشق شما خواهد بود!

آخرین خبرها:

عنوان خبر: برف اول در شرق آسیا
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: