1652 امتیاز
5/5

برج نامسان کره جنوبی – آویختن قفلهای عشق

امروز مورخ:

برج نامسان کره جنوبی – آویختن قفلهای عشق

در مقالات قبلی به جاذبه شماره 1 کشور کره پرداختیم که برج نامسان سئول بوده است و همچنین جاذبه های گردشگری آن نظیر تله کابین و روشنایی شب آن را گفتیم. اکنون به جاذبه گردشگری دیگری از آن به نام آویختن قفلهای عشق که بسیار مورد توجه توریستها است، میپردازیم.

قفلهای عشق:

قفلهایی که به نشان عشق به حصارهایی آویخته میشوند، میتوان پیام عاشقانه یا نام زوجین را روی آنها براحتی با یک قلم، نوشت. سپس به نشانه عشق ابدی، کلید آن را دور می اندازند. این کار طبق آماری که چند سال پیش توسط شهرداری سئول منتشر شد، یکی از پر طرفدارترین تفریحات گردشگران است.

محل آویختن قفلها:

در تراس طبقه دوم بخش N Plazza از برج نامسان، حصارهایی برای این کار وجود دارند که زوجین قفلهایشان را به این حصارها متصل میکنند.

تشابه:

این جاذبه گردشگری مانند پل Pont Neuf شهر پاریس است که البته دولت فرانسه بدلیل احتمال ریزش پل مجبور شد تدابیری برای این موضوع اتخاذ کند.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: برج نامسان کره جنوبی - آویختن قفلهای عشق
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: