1652 امتیاز
5/5

برج نامسان کره جنوبی – حوض آرزو

امروز مورخ:

برج نامسان کره جنوبی – حوض آرزو

در مقالات قبلی این برج و جاذبه های گردشگری آن را معرفی کردیم و در این مقاله قصد داریم تا شما را با جاذبه گردشگری دیگری از این برج، آشنا کنیم.

حوض آرزو:

حوض آرزو در یکی طبقات برج قرار دارد که مردم در آن سکه هایشان را پرتاب میکنند و دعا میکنند آرزویشان محقق شود.

محل حوض آرزو:

حوض آرزو در طبقه دوم این برج قرار دارد و یکی از پرطرفدارین جاذبه های گردشگری برای مردم کره و توریستهای خارجی است.

سکه های داخل حوض:

گفته میشود این سکه ها جمع آوری شده و برای امور خیریه نظیر ساخت مدارس در مناطق توسعه نیافته در چین و بخصوص جنوب شرق آسیا اهدا میشود.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: برج نامسان کره جنوبی - حوض آرزو
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: