1652 امتیاز
5/5

غذاهای چینی کره ای!

امروز مورخ:

غذاهای چینی کره ای!

غذاهای چینی کره ای، غذاهایی هستند که مشابه دستور چینی اما با طعم و مواد اولیه کره ای ساخته میشوند.

تاریخچه:

طبق اسناد تاریخی این غذاهای ترکیبی ابتدا در کره در بندری که به چین بسیار نزدیک بوده است به نام بندر اینچئون، دیده شده است و گفته میشود تاریخ آن به قرن نوزدهم باز میگردد. همچنین گفته میشود اضافه کردن پودر و روغن چیلی به غذای چینی کره ای جامپونگ، به حدود سال 1960 باز میگردد.

لیست غذاهای چینی کره ای:

-ججنگ میون

-جمپونگ

-نِنگ میون

-گامپونگی

-گامپونگ سه ئو

-تنگ سویوک

و…

نحوه سرو:

غذاهای چینی کره ای معمولا بسرعت با پیک به محل تحویل داده میشوند اما رستورانهایی هم برای سرو آنها وجود دارد ولی تحویل با پیک مرسوم تر است و مردم استقبال بیشتری میکنند.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: غذاهای چینی کره ای!
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: