پرداخت شهریه دانشگاه

پرداخت شهریه دانشگاه : سالانه قشر زیادی از دانش آموزان و دانشجویان کشور قصد ادامه تحصیل در کالج های خارج از کشور را دارند و روز به روز به تعداد ایرانی های محصل در خارج از کشور اضافه می شود. تحصیل خارج از کشور دارای هزینه های زیادی است چرا که با توجه به نرخ […]

ویزا تحصیلی

ویزا تحصیلی

ویزا تحصیلی : ویزای تحصیلی در واقع مجوز  اقامت موقت است که امکان تحصیل و کار  را درکشور به اشخاص متقاضی را مهیا می کند. برای اخذ ویزای تحصیلی پذیرش از دانشگاه کشور مقصد اهمیت دارد.با گرفتن ویزای تحصیلی، دانشجوی پذیرفته شده در دانشگاه مورد نظر در واقع اجازه اقامت در کشور مورد نظر را […]