1652 امتیاز
5/5

چند دانستنی فرهنگی از کشور اژدها!

امروز مورخ:

چند دانستنی فرهنگی از کشور اژدها!

در این مقاله قصد بر آن است تا با چند دانستنی فرهنگی در مورد چین آشنا شویم.

پاندا از نمادهای چین:

شاید در نقاشی های زیادی تصویر خرس پاندا را در کنار بامبوها دیده باشید. حیوان ملی چین، پاندا است. در این کشور برای حفظ گونه پاندا بسیار تلاش میکنند و مناطقی برای حفاظت و نگهداری این خرس در طبیعت دارند تا گونه آن رو به انقراض نرود.

هورت کشیدن آزاد است:

اگر به چین رفته باشید یا ویدیویی از غذا خوردن آنان در جایی خارج از فیلمها دیده باشید، میدانید که هورت کشیدن هنگام خوردن غذاهای آبکی کاملا عادی است. هرچند همه این کار را نمیکنند اما از نظرشان غیر عادی یا بی ادبانه هم نیست. البته این رفتار را احتمالا در مردم کره هم دیده باشید.

نماد اژدها:

احتمالا در فیلمهای تاریخی چینی و حتی در برخی جشنهای چینی،اژدهای شرق را دیده باشید. یک اژدها که ظاهرش شبیه به مار، طویل و پولک دار است اما دستها، دم و سر آن کاملا نشان دهنده این است که اژدهاست. نماد اژدها در فرهنگ چین تعابیر گوناگونی دارد اما بیشترین تعبیری که برپایه فرهنگ و افسانه های خودشان، به آن اتکا میکنند. معنای خوشبخی، ثروت و قدرت است به همین دلیل در فیلمهای تاریخی، این نماد را تنها بر روی لباسهای خاندان سلطنتی میبینید.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: چند دانستنی فرهنگی از کشور اژدها!
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: