1652 امتیاز
5/5

سلسله یوآن، چینی یا مغولی؟

امروز مورخ:

سلسله یوآن، چینی یا مغولی؟

اگر طرفدار صنعت سرگرمی شرق آسیا باشید، احتمالا یکبار هم که شده نام سلسله یوآن به گوشتان خورده است و امروز حقایقی از آن را خواهیم گفت.

حکومت مغولها:

حکومت مغولها بیش از 2 قرن به طول انجامید و یکی از بزرگترین امپراطوری های تاریخ هستند. از شرق اروپا تا خاورمیانه جزء قلمرو آنان بود. مغولها که خود در آسیای میانه بودند طی جنگهای زیادی کشورهای منقطه یاد شده را فتح کردند. سلسله یوآن هم یکی از سلسله های نایب امپراطوری مغول بود که بر چین حکومت میکرد.

همزمانی سلسله یوآن:

مغولها تنها به دنبال راه های تجاری بودند و بخصوص راه ابریشم که مسیر تجاری ایران بود. چنگیز خان پس از آنکه طی فتوحاتش با ایران همسایه شده بود، خواهان تجارت از مسیر تجاری ابریشم بود که بخشی از آن در دست ایران و در زمان سلسله خوارزمشاهیان بود.

یکی از تعابیر علت حمله مغولها به ایران:

در آن زمان پادشاه ایران، شاه محمد خوارزمشاه بود که درخواست چنگیزخان را رد کرد و در منابعی گفته شده است که این شروع حمله مغول به ایران است(در منابعی دلیلی دیگری ذکر شده است). چنگیز خان به ایران لشکر کشی میکند و در سه مرحله، سه قدرت ایران را خلع میکند.

در مقالات بعدی به مطالب بیشتری در این باره میپردازیم.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: سلسله یوآن، چینی یا مغولی؟
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: