1652 امتیاز
5/5

الفبای کره ای از کجا آمده است؟

امروز مورخ:

الفبای کره ای از کجا آمده است؟

تقریبا اکثر زبانهای جهان، کارکترهای نوشتاری دارند و زبان کره ای هم از این قاعده مستثنا نیست.

تاریخچه زبان کره به بیان ساده:

شبه جزیره کره بخشی از کشور چین بوده است . اما زبان گفتار مردم این منطقه با زبان چینی رایج در مناطق نزدیکتر به پایتخت چین متفاوت بوده است. پس از جدا شدن و اعلام استقلال کره از کشور چین و سلسله هایی که روی کار آمدند، در ابتدا گفتار چوسانی(کره ای) داشتند اما زبان خودشان را با واژه های چینی مینوشتند که البته آموزش دیدن زبان چینی بسیار سخت بود.

مخترع الفبای کره ای:

در واقع نمیتوان گفت مخترع ولی پادشاهی که محققان کشور را جمع کرد تا الفبای مجزایی برای زبان کره ای تهیه کنند و آن را ترویج داد، امپراطور سجونگ از سلسله چوسان بود.

مدارس سجونگ:

مدارس سجونگ با هدف موزش زبان، فرهنگ و رسم الخط کره ای نیز در بسیاری از کشورها امروزه رواج دارند و مدرک فارغ التحصیلی از هر سطح این مدارس بعد از مدرک توپیک زبان کره ای، معتبر ترین مدرک این زبان است.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: الفبای کره ای از کجا آمده است؟
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: