1652 امتیاز
5/5

ظروف کوچک متعدد بر سر میز کره ای ها

امروز مورخ:

ظروف کوچک متعدد بر سر میز کره ای ها

ظروف کوچک متعددی که بر سر میز غذای شرقیها مشاهده میکنید که در انگلیسی به آنها غذاهای جانبی یا side dish میگویند و به تلفظ صحیح کره ای panchan میگویند.

پن چن ها:

پن چن ها معمولا بر سر میزهای کوچک که می آیند از هر نوع فقط یک عدد خواهد بود و اگر درخواست شود یا تعداد افراد گروهی که با هم آمده اند خیلی زیاد باشد برای هر سه الی چهار نفر، یک سری در نظر گرفته میشود. در واقع آن سه چهار نفر مشترک باهم از یک ظرف، پن چن میخورند.

تعداد پن چن ها:

وابسته به محلی که برای خوردن غذای کره ای میروید، نوع غذا و نوع سرویسی که درخواست میکنید تعداد ظروف پن چن متفاوت است. میتواند از دو تا شش نوع مختلف باشد.

معرفی چند پن چن کره ای:

oeemuchim پن چنی است که از خیار طعمدار شده تشکیل شده است. ورقه های خیار ممکن است حلقه ای یا نواری باشند .

oebbogem پن چنی است که از خیار سرخ شده ترد تهیه میشود.

kongnamul muchim پن چنی است که از جوانه های لوبیا طعمدار شده تهیه میشود. رشته های جوانه لوبیا قابل مشاهده است.

kimchi کیمچی که پیشتر به معرفی آن پرداختیم هم بعنوان یکی از پن چن های محبوب در کنار غذاهای کره ای سرو میشود.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: ظروف کوچک متعدد بر سر میز کره ای ها
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: