بعضی چیزهای عادی در کره جنوبی!

در بعضی کشورها رفتارهایی وجود دارد که برای مردم آن کشور عادی است اما برای توریستها و مهاجران خارجی کمی متفاوت بنظر میرسد و تمام کشورها هم میتوان گفت اینگونه هستند. اکنون به چند مورد از اینها درباره کشور کره جنوبی اشاره خواهیم کرد. در وسایل نقلیه عمومی: دیدن افرادی با لباسهای بسیار گرانقیمت و […]

توفو را چقدر میشناسید؟

توفو یا در انگلیسی Tofu یا در زبان کره ای به تلفظ کره ای صحیح توبو، یک ماده غذایی است که احتمالا در فیلمهای شرقی به ویزه کره ای آن را دیده اید. توفو چیست؟ توفو یک فرآورده پروتئینی حاصل از شیر سویا است یا به زبان ساده، پنیر بدست آمده از شیر سویا! حتی […]

روز کودک ژاپنی – روز دختر

همانطور که در مقالات قبلی گفتیم، ژاپنی ها یک روز کودک دارند که در روز پنجم از ماه پنجم آن را جشن میگیرند و هرچند موسوم به روز پسر است، اما دختران هم به نوعی در این مناسبت دخیل هستند. بجز این، یک روز دیگر نیز در تقویمشان به مناسبت دختران تعطیل است. گفته میشود […]

روز کودک ژاپنی – روز پسر

همانطور که مقاله قبلی گفته شد، روز پسر در ژاپن از روز دختر مجزاست اما هر دو تعطیل رسمی هستند و اولین بار در سال 1948 این روز را بعنوان یک روز تعطیل رسمی ثبت کردند. روز پسر ژاپنی: این روز را که گاهی برای هم دختران و هم پسران میگیرند و در کل روز […]

روز کودک در فرهنگ ژاپن

در واقع در فرهنگ ژاپن، 2 بار روز کودک برگزار میشود. یکی برای دختران و یکی برای پسران. که البته هر دوی این روزها تعطیل رسمی هستند. روز دختران روز سوم از ماه سوم. روز پسران روز پنجم از ماه پنجم است. جشن روز کودک: این جشن در کنار آب برگزار میشود که معمولا یک […]

ظروف کوچک متعدد بر سر میز کره ای ها

ظروف کوچک متعددی که بر سر میز غذای شرقیها مشاهده میکنید که در انگلیسی به آنها غذاهای جانبی یا side dish میگویند و به تلفظ صحیح کره ای panchan میگویند. پن چن ها: پن چن ها معمولا بر سر میزهای کوچک که می آیند از هر نوع فقط یک عدد خواهد بود و اگر درخواست […]