1652 امتیاز
5/5

روز کودک در فرهنگ ژاپن

امروز مورخ:

روز کودک در فرهنگ ژاپن

در واقع در فرهنگ ژاپن، 2 بار روز کودک برگزار میشود. یکی برای دختران و یکی برای پسران. که البته هر دوی این روزها تعطیل رسمی هستند. روز دختران روز سوم از ماه سوم. روز پسران روز پنجم از ماه پنجم است.

جشن روز کودک:

این جشن در کنار آب برگزار میشود که معمولا یک فستیوال است و برنامه ها و خوردنی های زیادی در آنجا هست و خانواده ها میتوانند بصورت پیک نیک هم به آنجا یا محل های مشابه نزدیک آب بروند. نماد این جشن، آویختن بادنماهایی به شکل ماهی کپور در کنار رودخانه است که البته نماد ماهی کپور مربوط به روز پسران است.

فلسفه آویختن بادنمای طرح ماهی کپور:

ژاپنی ها در اینجا با استناد به یک افسانه چینی، این مراسم را برگزار میکنند. در این افسانه آمده است که ماهی کپور برخلاف جریان آب شنا میکند و خود را به دروازه اژدها میرساند اگر موفق به عبور از دروازه شود، تبدیل به اژدها میشود.

تعبیر این افسانه:

چون در این روز برای فرزند پسر سالم و قوی دعا میکردند، گفته میشود که تعبیر این تبدیل شدن به اژدها بواسطه عبور از دروازه اژدها، تولد فرزند پسری است که بتواند سالم و قوی باشد و همچنین نماد نعمت، تلاش فراوان و اتفاقات فرخنده است.

در مقاله بعدی به هرکدام از هر دو روز کودک در ژاپن بیشتر میپردازیم.

آخرین خبرها:

عنوان خبر: روز کودک در فرهنگ ژاپن
این گزارش خبری توسط تیم حقوقی حقوقی و خبرگزاری موسسه ثبتا آرشیو و تحت سریال منحصربفرد ثبت شد .

فهرست مطالب:

تبلیغات منتخب :

فهرست مطالب: